اتهامات کذب است

????محمد مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن در مورد اظهارات محمدرضا بهزادیان گفت: چندی پیش ایشان مطالبی در مورد انتخابات…