بورس حباب دارد؟

منتظر ریزش شاخص نباشید

0

با وجود اظهارنظرهای متفاوتی که تاکنون صورت گرفته در این مورد نظر دقیق و برآمده از تحلیل علمی وجود ندارد. برخی اعتقاد دارد جریان نقدی که وارد بازار می‌َشود، اجازه سقوط به بورس را نمی‌دهد

با وجود اظهارنظرهای متفاوتی که تاکنون صورت گرفته در این مورد نظر دقیق و برآمده از تحلیل علمی وجود ندارد. برخی اعتقاد دارد جریان نقدی که وارد بازار می‌َشود، اجازه سقوط به بورس را نمی‌دهد

همزمان اصلاح قیمت‌ها در بورس هم باید ادامه پیدا کند. از اظهارنظرهای رئیس جمهور و سران اقتصادی دولت اینطور مشخص است که قوه مجرییه با تمام قوا پشت جریان بازار سرمایه ایستاده و حداقل در کوتاه مدت اجازه نمی‌دهد، روند سرمایه‌گذاری‌ها در بورس تهران به سرنوشت بازارهای مالی و اعتباری تبدیل شود.

در بورس تهران روزانه 100 هزار میلیارد ریال معامله انجام می‌َشود و هر خطری برای این بازار منجر به بروز بحران‌های اجتماعی خواهد شد. در حال حاضر بیش از 13 میلیون سهامدار در بورس حضور دارند که روند رشد تعداد حقیقی‌ها از حقوقی‌ها نیز پرشتاب ادامه دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.